Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Seminar fideo SACMC

Mae IMEMS yn cydlynu cyfres flynyddol o seminarau a gyflwynir drwy gyfleusterau fideo-gynadledda rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Abertawe a Chaerdydd a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r seminarau'n rhoi sylw i ystod eang o ddiddordebau disgyblaethol ar draws y cyfnodau canoloesol a modern cynnar. 

Mae'r siaradwyr yn gymysgedd o siaradwyr o'r prifysgolion sy'n cymryd rhan yn y gyfres, ynghyd â siaradwyr allanol a wahoddir ganddynt.  Mae'r gyfres yn denu siaradwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau ac o bob rhan o'r byd, sy'n rhoi papurau'n ymwneud â meysydd ymchwil y Sefydliad. Fodd bynnag, maent yn siarad hefyd ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol, gan roi cyfle i bobl sy'n gweithio mewn gwahanol feysydd i gyfnewid syniadau.  

Mynychir y seminarau gan staff a myfyrwyr ôl-radd ledled Cymru ac, yn achlysurol, mae cynadleddwyr o gyn belled â California wedi ymuno â ni drwy'r rhwydweithiau fideo-gynadledda byd-eang.

Mae rhaglen Semester 1 yn awr yn fyw a nodir manylion y seminarau a’r siaradwyr isod.  Mae’r rhaglen ar gael fel dogfen i’w lawrlwytho yma.

‘Time and Memory – A Round Table Discussion’

11 Hydref 2016 (5yh)

Yr Athro Tony Claydon, Prifysgol Bangor
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Bangor)

Lleoliadau: Se Gweler y Rhaglen isod                                      

'Civic performance as communal prayer'

25 Hydref 2016 (5yh)

Yr Athro Judi Loach, Prifysgol Cardiff
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Cardiff)

Lleoliadau: Se Gweler y Rhaglen isod

’Meritocratic Values in High Medieval Literature’

08 Tachwedd 2016 (5yh)

Yr Athro Lars Boje Mortensen
Centre for Medieval Literature, Syddansk Universitet Odense (Denmark)
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Aberystwyth)

Lleoliadau: Se Gweler y Rhaglen isod

‘The Quiet Life of Jacobean Drama’

22 Tachwedd  2016 (5yh)

Dr Eoin Price, Prifysgol Swansea
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Swansea)

Lleoliadau: Se Gweler y Rhaglen isod

‘“Nature’s Minims”: Entomology, Microscopy and Generation in Poems by Pope and Swift’

06 Rhagryr 2016 (5yh)

Dr Rebecca Ferguson, Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus,
Cyfadran Dyniaethau a Perfformio,
Prifysgol Y Drindod Dewi Sant
(a gynhelir dan nawdd Prifysgol Y Drindod Dewi Sant)

Lleoliadau: Se Gweler y Rhaglen isod

Site footer